Κατασκευή παραδοσιακού καλντεριμιου στον Αγ. Αιμιλιανό Πόρτοχελίου

Κατασκευή παραδοσιακού καλντεριμιου στον Αγ. Αιμιλιανό Πόρτοχελίου