Βασιζόμενοι στην εμπειρία μας αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες κατασκευές μπετόν - σκυροδεμάτων.

Τα σύγχρονα μηχανήματα αλλά και υλικά που διαθέτουμε, εξασφαλίζουν την εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων, με ακριβή τρόπο.

Διαθέτουμε ειδικά δετικά μηχανηματα που δενουν σίδερα για εργασίες μπετόν καθώς και πλαστικά καλούπια για εργασίες μπετόν της εταιρείας PERI.