Κατασκευή BBQ στο Θυνί Κρανιδίου

Κατασκευή BBQ στο Θυνί Κρανιδίου

Περιγραφή
Ολοκλήρωση έργου Κατασκευή BBQ στο Θυνί Κρανιδίου, κεραμοσκεπή τύπου λάπια και πέργολα με καλάμια.

Αναπαλαίωση Σπιτιου στο Κρανίδι

Αναπαλαίωση Σπιτιου στο Κρανίδι

Περιγραφή
Ολοκλήρωση έργου Αναπαλαίωση Σπιτιου στο Κρανίδι. Σοβάτισμα με δύχτι σε όλη την επιφάνεια του τοίχου.

Μαντρότοιχος απο μπετό

Κατασκευή Μαντρότοιχου απο μπετό στη Κοιλάδα

Περιγραφή
Κατασκευή Μαντρότοιχου απο μπετό στη Κοιλάδα

Εξοχικής Κατοικίας απο μπετό και πέτρα

Κατασκευή Εξοχικής Κατοικίας απο μπετό και πέτρα με μόνωση στα υπόγεια στο Πόρτοχέλι

Περιγραφή
Στάδια κατασκευής Εξοχικής Κατοικίας απο μπετό και πέτρα με μόνωση στα υπόγεια στο Πόρτο χέλι Αργολίδας