Ανακαίνιση Παλαιάς Μονοκατοικίας στο Κρανίδι

Ανακαίνιση Παλαιάς Μονοκατοικίας στο Κρανίδι

Περιγραφή
Άποψη από την ολοκλήρωση εργασιών σε ανακαίνιση παλαιάς μονοκατοικίας