Αναπαλαίωση Σπιτιου στο Κρανίδι

Αναπαλαίωση Σπιτιου στο Κρανίδι

Περιγραφή
Ολοκλήρωση έργου Αναπαλαίωση Σπιτιου στο Κρανίδι. Σοβάτισμα με δύχτι σε όλη την επιφάνεια του τοίχου.