Εξοχικής Κατοικίας απο μπετό και πέτρα

Κατασκευή Εξοχικής Κατοικίας απο μπετό και πέτρα με μόνωση στα υπόγεια στο Πόρτοχέλι

Περιγραφή
Στάδια κατασκευής Εξοχικής Κατοικίας απο μπετό και πέτρα με μόνωση στα υπόγεια στο Πόρτο χέλι Αργολίδας