Κατασκευή πολυτελούς εξοχικής κατοικίας

Περιγραφή
Κατασκευή πολυτελούς εξοχικής κατοικίας στη περιοχή Χηνίτσα Πόρτοχελίου