Κατασκευή BBQ στο Θυνί Κρανιδίου

Κατασκευή BBQ στο Θυνί Κρανιδίου

Περιγραφή
Ολοκλήρωση έργου Κατασκευή BBQ στο Θυνί Κρανιδίου, κεραμοσκεπή τύπου λάπια και πέργολα με καλάμια.