Κεραμοσκεπή στο Κρανίδι , εμφανή με πελεκητό ξύλο

Κεραμοσκεπή στο Κρανίδι , εμφανή με πελεκητό ξύλο

Περιγραφή
Ολοκλήρωση έργου Κεραμοσκεπής στο Κρανίδι , εμφανή με πελεκητό ξύλο, μόνωση και ασφαλτόπανο