Μαντρότοιχος απο μπετό

Κατασκευή Μαντρότοιχου απο μπετό στη Κοιλάδα

Περιγραφή
Κατασκευή Μαντρότοιχου απο μπετό στη Κοιλάδα