Πατητή Τσιμεντοκονία σε Μπάνιο και Κουζίνα

Πατητή Τσιμεντοκονία σε Μπάνιο και Κουζίνα

Περιγραφή
Ολοκλήρωση έργου πατητής τσιμεντοκονία σε εσωτερικό και εξωτερικό μπάνιο και και σε κουζίνα